Cần trục tháp Potain MR90

Cần trục tháp Potain MR90

Hãng:

Model: MR90

Năm: 1998

Xuất xứ: HONGKONG

Thông tin khách hàng