Cẩu tháp SCM C6520

Cẩu tháp SCM C6520

Hãng:

Model:

Năm:

Xuất xứ:

Thông tin khách hàng